Kredyt gotówkowy – Ranking kredytów gotówkowych

Kwiecień 2024

Sprawdź ofertę najtańszych kredytów gotówkowych na rynku

Porównaj oferty i wybierz odpowiedni kredyt gotówkowy przez internet w parę minut

Aktualny ranking kredytów gotówkowych

Kwota do spłaty

23 748,48 zł

Rata

494,76 zł

RRSO

9,04%

SZCZEGÓŁY OFERTY
Kwota do spłaty

24 067,77 zł

Rata

501,41 zł

RRSO

9,82%

SZCZEGÓŁY OFERTY
Kwota do spłaty

25 224,00 zł

Rata

525,50 zł

RRSO

13,06%

SZCZEGÓŁY OFERTY
Kwota do spłaty

25 749,56 zł

Rata

536,45 zł

RRSO

13,79%

SZCZEGÓŁY OFERTY

Jak powstał ranking kredytów gotówkowych

Nasza ocena i klasyfikacja ofert kredytów gotówkowych została opracowana na podstawie dokładnej analizy kosztów i korzyści, jakie oferuje każdy z banków. Priorytetem było RRSO, wysokość raty oraz okres kredytowania wybierając najlepszą opcję kredytu gotówkowego.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy to rodzaj pożyczki udzielanej przez banki lub instytucje finansowe, w której pożyczkobiorca otrzymuje określoną kwotę pieniędzy, którą następnie spłaca wraz z odsetkami w ustalonym terminie.

Kredyt gotówkowy jest produktem bankowym, który może być udzielony na różne cele, w tym na spłatę innych zobowiązań, zakup samochodu, remont mieszkania lub wyjazd na wakacje.

W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, kredyt gotówkowy nie wymaga zabezpieczenia nieruchomości, co oznacza, że bank nie ma prawa do zajęcia domu lub mieszkania, jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić kredytu.

Kredyt gotówkowy zwykle ma wyższe oprocentowanie niż kredyt hipoteczny, ponieważ banki ponoszą większe ryzyko, udzielając kredytu bez zabezpieczenia. Oprocentowanie kredytu zależy od wielu czynników, takich jak historia kredytowa, zdolność kredytowa, wysokość pożyczki, termin spłaty oraz rodzaj produktu.

Wniosek o kredyt gotówkowy zazwyczaj wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających dochody pożyczkobiorcy, takich jak zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, wyciągi z konta bankowego oraz informacji na temat innych zobowiązań finansowych. Warto pamiętać, że banki dokładnie sprawdzają historię kredytową potencjalnych pożyczkobiorców, co może wpłynąć na decyzję o udzieleniu kredytu.

Czym jest okres kredytowania?

Okres kredytowania to czas, na jaki pożyczkodawca udziela pożyczki pożyczkobiorcy. Jest to okres, w którym pożyczkobiorca spłaca pożyczkę w ustalonych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat.

Okres kredytowania zależy od rodzaju pożyczki i umowy zawartej między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Może to być kilka miesięcy lub nawet kilka lat, w zależności od wartości pożyczki i zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Długość okresu kredytowania ma wpływ na wysokość raty oraz koszty pożyczki. Im dłuższy okres kredytowania, tym niższa rata, ale ogólny koszt pożyczki może być wyższy ze względu na dłuższy czas spłaty i większą liczbę naliczanych odsetek. Z drugiej strony, krótszy okres kredytowania oznacza wyższą ratę, ale ogólny koszt pożyczki jest niższy, ponieważ spłata pożyczki odbywa się w krótszym czasie.

Jaki jest wymagany wiek do zaciągnięcia kredytu?

Osoby w wieku 18 lat są pełnoletnie i mają pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że mogą podpisywać umowy i zaciągać zobowiązania.

Niektóre instytucje finansowe, w szczególności te oferujące kredyty hipoteczne, mogą jednak wymagać wyższego wieku pożyczkobiorcy. W takim przypadku minimalny wiek wynosi zazwyczaj 21 lat, a czasem nawet 25 lat. Jest to związane z faktem, że kredyty hipoteczne to zobowiązania na duże kwoty i długoterminowe, związane z zakupem nieruchomości. Wymagany wiek może również zależeć od indywidualnych czynników takich jak wysokość dochodu czy historia kredytowa pożyczkobiorcy.

Podobnie jak w przypadku minimalnego wieku, istnieje również maksymalny wiek, który może wpłynąć na zdolność kredytową pożyczkobiorcy. W Polsce maksymalny wiek wynosi zazwyczaj 70-75 lat, choć niektórzy pożyczkodawcy mogą pozwolić na zaciągnięcie kredytu nawet w późniejszym wieku.

Ważne jest, aby przed zaciągnięciem kredytu sprawdzić wymagania wiekowe u danego pożyczkodawcy oraz pamiętać, że zdolność kredytowa to nie tylko wiek, ale także wiele innych czynników, takich jak dochód, historia kredytowa czy posiadane zobowiązania.

Czym jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu to koszt, który jest związany z pożyczką. Jest to procentowa wartość, którą musimy zapłacić od pożyczonej kwoty, w zamian za możliwość skorzystania z kredytu. Oprocentowanie kredytu jest określane na podstawie stopy procentowej, która jest ustalana przez bank lub inną instytucję finansową.

Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe jest określone na początku okresu kredytowania i pozostaje takie same przez cały czas spłaty pożyczki. Oprocentowanie zmienne z kolei może ulegać zmianom w zależności od zmian stóp procentowych na rynku. Oprocentowanie kredytu może być wyrażone w formie nominalnej lub efektywnej.

Warto jednak pamiętać, że oprocentowanie to nie jedyny koszt związany z kredytem. Wiele instytucji finansowych pobiera także dodatkowe opłaty, takie jak prowizje, opłaty za ubezpieczenia czy za wcześniejszą spłatę kredytu. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy oraz kosztami związanymi z kredytem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Czym jest prowizja kredytu?

Prowizja kredytu to jedna z opłat pobieranych przez bank lub inną instytucję finansową za udzielenie kredytu. Jest to koszt związany z przetworzeniem wniosku o kredyt, analizą ryzyka kredytowego oraz za udostępnienie środków na wskazany przez klienta cel.

Prowizja kredytu jest najczęściej wyrażana w procentach i pobierana od kwoty udzielonego kredytu. Często jest to stała wartość, ale może też być uzależniona od wielu czynników, takich jak rodzaj kredytu, długość okresu kredytowania, zdolność kredytowa klienta itp.

Warto zauważyć, że prowizja kredytu nie jest jedynym kosztem związanym z zaciąganiem kredytu. Oprócz prowizji banki mogą pobierać dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za rozpatrzenie wniosku, za wcześniejszą spłatę kredytu, czy za ubezpieczenie kredytu. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu warto dokładnie zapoznać się z warunkami umowy oraz kosztami związanymi z kredytem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy

Zdolność kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników, które instytucje finansowe biorą pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku o kredyt gotówkowy. Zdolność kredytowa to ocena możliwości osoby ubiegającej się o kredyt w zakresie spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami w ustalonym terminie.

Aby ocenić zdolność kredytową wnioskującego, banki biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak stabilność dochodu, historia kredytowa, poziom zadłużenia, staż pracy, wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, a także inne wydatki, takie jak czynsz, rachunki za media i ubezpieczenie.

W przypadku kredytów gotówkowych, banki często wymagają od potencjalnego kredytobiorcy określonej wysokości dochodu, który pozwoli na spłatę zobowiązań wraz z odsetkami. W niektórych przypadkach może być wymagane zabezpieczenie kredytu w postaci np. hipoteki.

W przypadku braku historii kredytowej, banki mogą poprosić o poręczyciela, który pozwoli na udzielenie kredytu, jeśli poręczyciel posiada odpowiednią zdolność kredytową.

Jeśli wnioskujący posiada negatywną historię kredytową, bank może odmówić udzielenia kredytu lub zaoferować wyższe oprocentowanie i gorsze warunki spłaty. W takim przypadku, można spróbować poprawić swoją zdolność kredytową poprzez regularne spłacanie bieżących zobowiązań, minimalizowanie innych wydatków oraz inwestowanie w swoją edukację i rozwój zawodowy.

Czy mogę wnioskować o kredyt gotówkowy przez internet?

Tak, obecnie większość instytucji finansowych udzielających kredytów oferuje możliwość składania wniosków kredytowych przez internet. Dzięki temu proces składania wniosku jest bardziej wygodny i czasochłonny, ponieważ nie trzeba udawać się do placówki bankowej, tylko można zrobić to z dowolnego miejsca, korzystając z komputera lub smartfona.

Wniosek kredytowy składany przez internet zwykle wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza, podania danych osobowych, finansowych i informacji o dochodach. Wiele instytucji finansowych oferuje również możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną, dzięki czemu cały proces kredytowy może być jeszcze bardziej zautomatyzowany i przyspieszony.

Warto jednak pamiętać, że wnioskując o kredyt gotówkowy przez internet, należy uważać na oszustów i wybierać wiarygodne instytucje finansowe. Należy także dokładnie przeczytać umowę kredytową i sprawdzić wszystkie koszty związane z kredytem, takie jak oprocentowanie, prowizja czy ubezpieczenie.

Jak otrzymać kredyt gotówkowy?

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, należy najpierw zbadać swoją zdolność kredytową, czyli sprawdzić swoje miesięczne dochody i wydatki, takie jak rachunki za mieszkanie, kredyty, alimenty itp. Następnie trzeba wybrać instytucję finansową, która oferuje najlepsze warunki kredytowe, takie jak oprocentowanie, prowizja czy ubezpieczenie.

Po wybraniu instytucji finansowej, należy złożyć wniosek kredytowy, podając swoje dane osobowe, finansowe i informacje o dochodach. Następnie trzeba dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody, takie jak umowę o pracę, zaświadczenie o zarobkach czy wyciąg z konta bankowego.

Po złożeniu wniosku i dostarczeniu dokumentów, instytucja finansowa przeprowadzi weryfikację wniosku kredytowego, która może trwać od kilku godzin do kilku dni. Jeśli decyzja o przyznaniu kredytu będzie pozytywna, trzeba podpisać umowę kredytową, która określi warunki kredytowe, takie jak wysokość rat, oprocentowanie, prowizja, ubezpieczenie, termin spłaty itp.

Ostatecznie, po podpisaniu umowy kredytowej, instytucja finansowa przelanie pieniądze na konto bankowe klienta, co oznacza wypłatę kredytu.

Po jakim czasie otrzymam pieniądze z kredytu?

Jeśli chodzi o kredyt gotówkowy, to czas otrzymania pieniędzy zależy przede wszystkim od procedur weryfikacyjnych przeprowadzanych przez instytucję finansową udzielającą kredytu.

Jeśli wniosek kredytowy zostanie złożony przez internet lub za pomocą telefonu, to czas weryfikacji może być krótszy i wynosić zwykle od kilku minut do kilku godzin. W takim przypadku, pozytywna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie przesłana drogą elektroniczną, a pieniądze mogą pojawić się na koncie bankowym klienta jeszcze tego samego dnia lub następnego dnia roboczego.

Jeśli natomiast wniosek kredytowy zostanie złożony w placówce banku lub instytucji finansowej, to procedury weryfikacyjne mogą trwać nieco dłużej. W tym przypadku, po pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu, pieniądze zostaną przelane na konto bankowe klienta zwykle w ciągu kilku dni roboczych.

Warto jednak pamiętać, że czas otrzymania pieniędzy z kredytu gotówkowego zależy również od tego, czy klient spełnił wszystkie wymagania i dostarczył wymagane dokumenty. Im szybciej klient dostarczy wszystkie wymagane dokumenty, tym szybciej procedura weryfikacyjna zostanie zakończona, co przyspieszy czas wypłaty kredytu.

Co to jest RRSO kredytu?

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to wskaźnik, który określa całkowity koszt kredytu w ciągu roku. RRSO to obecnie najważniejszy wskaźnik, który pozwala porównać różne oferty kredytowe i określić, która z nich jest najbardziej korzystna.

RRSO uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem, takie jak prowizja, odsetki, ubezpieczenia oraz inne opłaty. W przypadku kredytów zmiennoprocentowych, RRSO może ulec zmianie w zależności od zmian stóp procentowych.

Warto zwrócić uwagę, że RRSO jest wyrażony w procentach i odzwierciedla całkowity koszt kredytu w ciągu roku. Im wyższy RRSO, tym większy koszt kredytu. Oczywiście, wybór kredytu powinien opierać się nie tylko na RRSO, ale również na innych czynnikach, takich jak wysokość rat, czas spłaty czy warunki umowy.

Czym jest przykład reprezentatywny?

Przykład reprezentatywny to przesłanka, którą firmy pożyczkowe używają do przedstawiania podstawowych informacji na temat swoich ofert. Zazwyczaj przedstawia on najważniejsze informacje na temat pożyczki, takie jak wysokość pożyczki, oprocentowanie i prowizja.